روروک

اولین شبکه اجتماعی صدا محور ایران

;">چه حماقتی

;">.

;">.

;">;"> مرا  ;">یاد  نمی کند  و  باز ;"> میخواهمش

;">.

;">.

چه; "> غرور  بی  غیرتی  دارم...!

2 + / 0 - 1392/03/18 - 13:52 در تنها من و تو و خدا...

امتياز مثبت

(2 کاربر)

باز نشر

شبکه اجتماعی روروک · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی